Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2021

Na základě „Viertes Corona-Steuerhilfegesetz“ schválil spolkový sněm (Bundestag) dne 19.05.2022, mimo jiné, i prodloužení termínu pro řádné odevzdání daňového přiznání za rok 2021(pro poplatníky, kteří mají povinnost podávat danové přiznání) do 31.10.2022