Skip to content

Naše služby

Základní nabídka služeb, které si naši klienti žádají nejčastěji

Německé daňové přiznání

Daňové přiznání se ve většině případů provádí elektronickým přenosem. Pokud dotyčný klient nemá svůj přidělený ověřený bezpečnostní klíč, je potřeba přiznání vytisknout, podepsat a odevzdat na příslušném Finanzamtu. U okolních Finanzamtů je možné Steuererklärung podat i osobně, u vzdálenějších FA pak zasíláme Deutsche Post.

Délka zpracování od předání dokumentů a zaplacení služby, po odeslání na příslušný Finanzamt je 2 až 6 týdnů.

V žádném případě nejsme schopni ovlivnit délku probíhajícího řízení na Finanztamt.

Cena za zpracování a podání německého Steuererklärung (něměcké daňové přiznání) za rok je 2500,- Kč (100€).

V případě potřeby zpracování v rychlejším termínu, nabízíme zpracování dańového přiznání DE EXPRES – cena je 3000,- Kč (125 €)

České daňové přiznání

Doplňková nabídka – služba vhodná i pro klienty, kteří nemají možnost či čas cestovat z Aše do Chebu na finanční úřad. Odevzdání českého danového přiznání zařizujeme elektronicky za klienta.

Cena za daňové přiznání je individuální dle rozsahu.

Vyřizování Kindergeld - nové žádosti

Vyřizováním Kindergeld se zabýváme úspěšně již řadu let. K našim přednostem patří individuální přístup ke každému klientovi zvlášť a jsme dopředu schopni posoudit možný nárok, nebo situaci a doporučit některé změny, které vedou ke zdárnému schválení patřičnou institucí v De (Familienkase)

Vyřizování probíhá na základě sběru informací a nutných podkladů. Vzhledem ke zkušenostem a aktuálním znalostem problematiky schvalovacího procesu na Familienkasse, umíme vytřídit potřebné důležité dokumenty a zbytečně nezahlcujeme Familienkasse zbytečnými tiskovinami a formuláři. 

Správně vyplněná žádost, správně vyplněné a seřazené přílohy, a další písemné podklady, osobní přístup, osobní podání žádosti a i velice doré zkušenosti pracovníků Familienkasses naší prací vedou k velice rychlému vyřizování námi podaných žádostí (někdy i v řádu několika dnů).

Standartní doba od podání do vyplacení je v průměru 3-4 měsíce.

Cena za komplentí vyřízení Kindergeld je 3700,- Kč (150 €)

Vyřizování Kindergeld - revize již podaných žádostí

V poslední době se nám hlásí velký počet lidí, kteří si buď o Kidnergeld žádali sami, nebo jim žádost zpracovávali lidé (firmy) s ne moc velkými zkušenostmi 🙁

Většina chyb, se kterými se setkáváme:

  • žádost podal rodič, který nemá stejnou adresu bydliště jako mají děti
  • žádost byla podána jen poštou před několika měsíci, nikdo se o ni nezajímal, neví se, jestli vůbec byl žádost zaregistrována, žadatel ani neví svoje Kindergeldnummer
  • žadatel změnil adresu, ale na Familienkasse ji nenahlási
  • žadatel změnil zaměstnavatele, ale na FK ji nenahlásil
  • Familienkasse vyzvala žadatele o doplnění informací, ten nereaguje

I v těchto případech jsme schopni zjistit stav žádosti a případně věc přepracovat či doplnit tak, aby došlo k rychlému schválení a vyplacení peněz.

Základní hodinová sazba je 800,- Kč (32 €)

Daňová optimalizace

Německý daňový řád je zcela odlišný od toho českého. Dojížděním za prací do Německa a vytvářením zisku a přijmu v SRN podéháte zároveň i německému daňovému systému. Pomůžeme Vám se orientovat v systému daní v SRN a nasměrujeme Vás správným směrem, aby jste dodrželi ustanovení německých právních a daňových zákonů a předpisů, ale přitom zbytečně neplatili na daních ze mzdy a dani z příjmů víc než je nutné. 

Přeshraniční zaměstnanci, tedy fyzické nepodnikající osoby, kteří dojíždějí za prací z ČR do DE, kde jsou zaměstnaní, a vracejí se zpět (denně, týdně, v turnusech), a nemají v DE bydliště (nejsou tzv. meldováni = přihlášeni), musí každý rok podávat žádost na příslušný německý finanční úřad – Finanzamt.
To samé platí, pokud v průběhu roku změní zaměstnavatele v DE.

Tuto žádost a vyřízení daňové skupiny můžeme vyřídit v zastoupení.

 

Cena za vyřízení/změny daňové třídy je 600,- Kč (resp. 500,- Kč + 100,- Kč kolek)

 

Jednání na úřadech, přihlášení na AOK, vyřizování pracovní neschopnosti

Našim klientům se snažíme vyjít vstříc a ulehčit jim starosti i při některých životních a pracovních situacích, jako může být:
-onemocnění
-úraz
-těhotenství
-pracovní úraz
-proplácení nemocenské na Krankenkasse
-účast při dopavní nehodě, (jako vinník i jako poškozený)
-podezření ze spáchání přestupku
-problémy se zaměstnavatelem – nevyplacená mzda, neoprávněná výpověď

V těchto případech, které se v DE řeší mnohdy velice odlišně jak tomu známe z ČR, je každý krok rozhodující a hraje zde i svoji roli čas a správné pochopení situace a toho co nám „protistrana“ říká, píše. Vzhledem k našim zkušenostem jsme schopni v mnoha případech pouze telefonicky, písemně, nebo i osobním kontaktem zabránit i velkým škodám, které mohou nastat, nebo následovat při nedodržený předpisů a zákonů, nebo nečinnosti ze strany zaměstnavatele, případně institucí.

Přihlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění u AOK

přihlásíme Vás ihned !!! ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění u Krankenkasse AOK PLUS i AOK Bayern
(zatímco zaměstnavatel má na tuto povinnost lhůtu až 6 týdnů, my provádíme okamžitě, max. do druhého dne)
pro klienty tato služba zdarma

Základní hodinová sazba je 800,- Kč (32 ). V žádném případě se nejedná o právní služby.

Vyřizování Elterngeld

Elterngeld je obdoba českého rodičovského příspěvku. Jeho vyřizování je u každého individuální, dle jeho rodinných a socialních podmínek. Žádost se podává jak osobně, tak v případě vzdálených míst (München) i korespondenčně.

Cena za vyřízení je paušální a konečná – 3.700,- Kč (150 €)

Překlady a tlumočení

Vzhledem k naší snaze dopřát našim klientům komlexní servis, spolupracujeme s několika zkušenými překadatelkami, zařizujeme i „úřední překlady“ jak z ČJ do NJ, tak i z NJ do ČJ

Překlady listin

Rodné listy, Oddací listy, Úmrtní listy
Vysvědčení – maturitní, ročníkové, závěrečné
diplomy, certifikáty

lékařské zprávy, průkazy pracovní neschopnosti

kupní smlouvy a jiné

Tlumočení

pokud jste se dostali do svízelné situace a potřebujete jazykovou podporu
při jednání na úřadech, Polizei (řešení přestupků a pokut), soudech (většinou pracovních)

Doba a cena zpracování listin, případně osbní jedníná je individuální a závislá na momentální situaci a vytíženosti pracovníků.

Cena u úředních překladů (ověřených znaleckým razítkem) je  600,00 Kč za normostranu, 

Vzhledem k naší snaze dopřát našim klientům komlexní servis, spolupracujeme s několika zkušenými překadatelkami, zařizujeme i „úřední překlady“ jak z ČJ do NJ, tak i z NJ do ČJ

Překlady listin

Zařídíme pro vás překlady listin: Rodné listy, Oddací listy, Úmrtní listy, Vysvědčení – maturitní, ročníkové, závěrečné, Diplomy, Certifikáty, Lékařské zprávy, průkazy pracovní neschopnosti, kupní smlouvy a jiné

Tlumočení

Pokud jste se dostali do svízelné situace a potřebujete jazykovou podporu při jednání na úřadech, Polizei (řešení přestupků a pokut), soudech (většinou pracovních). Doba a cena zpracování listin, případně osobní jednání je individuální a závislá na momentální situaci a vytíženosti pracovníků.

Cena u úředních překladů (ověřených znaleckým razítkem) je  700,- Kč/normostrana

Nenašli jste v naší nabídce službu, kterou potřebujete vyřídit?

Umíme se přizpůsobit individuálním požadavkům, sdělte nám své potřeby